Home page The Centre of Anthropometrical (Orthopedical)Cosmetology and Correction

Height increase and legs correction


Център по Антропометрична (Ортопедическа) Козметология и Корекция

Международния Център по Антропометрична (Ортопедическа) Козметология и Корекция извършва уникални ортопедически операции с козметични цели: увеличение на ръста, изправление на формата на краката и корекция на други костни дефекти. Ако сте недоволни от формата на вашите крака или от вашия ръст или подозирате, че страдате от някакъв друг костен дефект, специалистите в нашия Център могат да ви помогнат, използвайки най-усъвършенстваните и най-сигурни технологии в съвременната медицина.
E-mail: bulg@rucosm.comPowered by The Centre of Anthropometrical Cosmetology Copyright © 1999-2007
The Centre of Anthropometrical Cosmetology